BU “Ayın konuğu Tarihi Kente Dara’dayız.. Muhtarı Sayın İbrahim Bilgiç.

27 Mayıs 2014 Salı 13:52
bu-ayin-konugu-tarihi-kente-daradayiz-muhtari-sayin-ibrahim-bilgic

Ayın Konuğu Tarihi Kent Dara'dayız. Konuğumuz Dara Muhtarı Sayın İbrahim Bilgiç.Sayın Okuyucularımız,

, “Ayın Konuğu” yazımızda,  1500 yıllık geçmişi olan tarihi bir mekandan yani Dara’dan  söz edeceğiz. Ve konuğumuz ise 2004 yılından beri Muhtar olan Sayın İbrahim Bilgiç. Bu ayın konuğu  olarak Dünaysır Kültür ve Araştırma Derneği ve Heber Sitesi ekibi olarak Dara Muhtarı Sayın İbrahim Bilgiç’in konuğu olarak Dara’dayız. İşte Dara

      Dara; Sasani Devleti ve Roma  İmparatorluğu arasındaki savaşta Nusaybin’in Sasani’lerin eline geçmesiyle  Doğu Roma İmparatoru Anastasios  tarafından 505 yılında kurulmuştur.  Roma İmparatorluğu doğudan kendilerine gelebilecek tehlikelere karşı burayı  güvenlik ve savunma amacıyla kurmuştur. Aslında Dara’ın daha eski bir yerleşim yeri olma ihtimali hayli yüksek olmakla birlikte bu hususta elimizde yazılı bir belge bulunmamaktadır.

      Geniş bir alan üzerindeki  tarihi kentin ortasında geçmişte bol suyu olan bir dere bulunmaktadır. Bu dere üzerinde inşa edilen köprüler (ki, hala iki tarihi köprü mevuttur) bu kentin ne kadar canlı bir yaşama yeri  olduğunu göstermektedir.

      Kent’in tamamı Sur’larla çevrilidir. Ancak bu Sur’ların büyük bir kısmı yıkılmış durumdadır. Çok azı günümüze kadar gelebilmiştir.  Sur’ların iç kısmında kurulan kent, hala kalıntıları mevcut olan bir çok yaşam evleri, sığınaklar, alış-veriş merkezi diyebileceğimiz Gordion, Duvar Mezarları, açık mezar yerleri, Zindan diye tabir edilen yer yer 15-20 metre yükseklikteki yer altı büyük yapı, geniş su sarnıçları hala mevcudiyetini korumaktadır.

     Dara, sürekli doğu ve batı güçler arasındaki s avaşların odak noktası olmuştur. Sürekli savaşlara rağmen Dara tarih boyunca ticari konumunu korumuştur. İran-Roma arasında önemli bir gümrük kapısı olmuş, ancak Sasani’lerin Arap ordularına yenilmesiyle, Roma yavaş yavaş bu bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Kent Üç yüz yıllık parlak bir tarih yaşamış daha sonra küçük bir kente dönüşen Dara daha sonra ise köye dönüşmüştür.

Bu güzel tarihi kent, korunmaya ve daha bilemediğimiz bir çok yönünün ortaya çıkmasını beklemektedir.

Dunaysır Yazarı M.Ö :   Sayın Muhtar, her zaman olduğu gibi klasik bir soruyla sohbetimize başlamak istiyorum,  bize kendinden bahseder misiniz ?i

Dara Muhtarı : Evvela köyümüze gelerek bu tanıtma ve konuşma imkanı verdiğiniz için sizlere ve ekibinize teşekkür ederim. İsmim İbrahim Bilgiç, 1972 yılında Dara Köyünde doğdum. İlk okulu Dara’da,  daha sonra ise  Mardin’de Orta ve İmam Hatip Lisesini bitirdim.  2004 yılından beri Dara Muhtarı olarak görev yapmaktayım.  Burada Turizme yönelik çay bahçesi ve kafe işletmeciliğini yapmaktayım. Ayrıca tarımla uğraşmaktayım.

Dunaysır Yazarı M.Ö :  Sayın muhtar bir az daKöyünüzden bahseder misiniz?

Dara Muhtarı :  Köyümüz, Mardin merkeze bağlı  170 hane ve 1250 nüfusa sahiptir.  Köyümüzde aile hekimliği, ilk ve orta okul, ayrıca Jandarma Karakolu mevcuttur. Köyümüzün tarihi bir yer olması nedeniyle  yılda takriben 50 binden fazla ziyaretçi gelmektedir. Bu ziyaretler özellikle Mart ayından itibaren başlar Haziran sonlarına ve  Eylül ayından başlayarak hemen hemen yıl sonuna kadar  bu ziyaretçi akını davam etmektedir.

Dunaysır Yazarı M.Ö:   Köy  halkı ne işle uğraşmakta  ve gelir kaynakları nelerdir ?

Dara Muhtarı :  Köyümüz genellikle dağ eteğinde kurulmuştur.  Kuzey tarafında dağlar güney tarafında ise Mezopotamya ovası bulunaktadır. Halkımız genellikle çiftçilik ve Hayvancılıkla uğraşmaktadır. Dara köyümüzde kuzey tarafından gelen  Kurdis Deresi ve vadisinde yetişen Dara Zeytini meşhurdur. Bu verimli Vadimizde  incir, nar ve ceviz yetişmektedir. Ayrıca, burada yetiştirilen çeşitli sebze de halkın önemli gelir kaynaklarıdır. Köyümüzün  Ova kesiminde ise, özellikle buğday, arpa, mercimek, mısır gibi ürünler yetişmektedir.

Dunaysır Yazarı M.Ö:  Sayın Muhtar, bildiğimiz kadarıyla köyünüz aynı zamanda Sit Alanı olarak ilan edilmiş, bununla ilgili ne söyleyebilir siniz ?  

Dara Muhtarı : Dara köyü, eski bir yerleşim birimi olması nedeniyle, 1974 yılında Kültür ve Tabii Varlıkları Korumu Kurulu tarafından Birinci Derece Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu karar köyümüz için tarihi varlıkların korunması bakımından çok önemlidir. Ancak yeterli ilgi gösterilmemesi, gerekli alt yapı çalışmalarının yapılmamış olması köy halkını zor durumda bırakmıştır. Zamanla köy nüfusunun artmasıyla ve  Devletin de yerleşim yeri konusunda  herhangi bir gerişimde bulunmaması sonucu  Dara halkının  % 80’i güç etmek zorunda kalmıştır. Köy yerleşim yeri,  köye ait meralar ve çevresinde yeni ev yapımına izin verilmediği için köy halkı zor durumdadır. Bu durum köyün gelişimini engellemektedir. Halkın göç etmesiyle gittikçe köy nüfusu azalmaktadır. Bu köyümüzün geleceği için endişe verici bir durumdur.

Dunaysır Yazarı M.Ö:  Bu hususta Yetkililerden  ne gibi beklentileriniz var, veya ne gibi yatırımların yapılmasını istiyorsunuz ?

 Dara Muhtarı : Dara dünya tarih mirasıdır. Bir çok kavimlerin ve medeniyetlerin yaşandığı ortak bir mirastır.  Özellikle halk göçünün önlenmesi için yeni bir yerleşim alanı seçilmelidir. Sit Alanının dışında hazineye ait bir çok arazi bulunmaktadır. Buralar tesbit edilmeli, alt yapı çalışmaları yapılmalı gerekirse TOKİ  tarafından yeni evler yapılmalıdır. Diğer bir hususta, Dara halen toprakla örtülü olan tarihi varlıkların ortaya çıkarılması gerekir. Sur kalıntılarının tamamen kaybolmaması için buraların koruma altına alınması ve güçlendirilmesi gerekir. Tarihi köprüler ve kalıntıları bulunan evlerin ortaya çıkarılması ve yıkılmaması için güçlendirilmesi gerekir. Sarnıçların, çevre düzenlenmesi yapılması, yıkımla  karşı karşıya olan bölümlerin acilen onarılmalı ve aslına uygun güçlendirilmelidir. Dara’nın tarihi potansiyeli büyüktür.  ihmal edilmemesi gerekir. Dara Bölgemizin Efes’i olması uzak bir ihtimal değildir. Biz Hem Dara halkı olarak hem de bölge insanı olarak bu tarihi varlığın korunması için yetkililerden acilen ilgi  bekliyoruz.

Dunaysır Yazarı M.Ö:   Buraya bir çok Bakan ve Devlet büyüklerinin geldiğini duyuyoruz başta Kültür ve Turizm Bakanları ve diğerleri…. Bu gelen yetkililerin buraya yeterli ilgi gösterilip gösterilmediği konusundaki  düşünceleriniz nelerdir? 

Dara Muhtarı : Bu hususta yeterli bir yardım ve ilginin  gösterildiğini söyleyemeyiz.  Değişik hükümetler döneminde, Dara’yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanları olarak, Tinaz Titiz,  İstimihan Talay, Erkan Mumcu, Ertuğrul Günay gibi bir çok Bakan bizzat burayı ziyarete gelmişler ve bu güzel yerin mutlaka koruma altına alınması ve geliştirilmesi için çalışacaklarını söylemelerine rağmen, Ankara’ya döndüklerinde  burayı  bir daha ağızlarına almamış ve  yeterli ilgi alaka göstermemişlerdir.  Ayrıca turizm bakanlarının dışında,  Ahmat Davutoğlu, Bekir Bozdağ, Abulkadir Aksu, Mehmet Şimşek, Mehdi Eker, Cevdet Yılmaz, ve daha bir çok Bakan ve  Bürokrat, üst Düzey yönetici burayı ziyaret etmişlerdir. Her gelen buranın güzelliğine hayran kaldıklarını söylemişler ancak istenilen yatırımı ve çalışmayı yapmamışlardır.

Nitekim 2006-2007 yıllarında yeni yerleşim yerinin oluşturulması için bir çalışma başlatıldı, bazı krokiler hazırlandı komisyon kuruldu ancak hep kağıt üzerinde kalmıştır.

Dunaysır Yazarı M.Ö:   Sayın Muhtar, bize bu  çalışma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Dara Muhtarı : Köyümüzün tanıtımına ve Dunaysır Haber Siteniz  vasıtasıyla sesimizi  yetkililere ulaştırma imkanı verdiğiniz için tüm ekibinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Dunaysır Yazarı M.Ö’nün  Önemli NOTU: Dara,  dünyanın  tarih ve kültür mirasıdır. Bu mirası mutlaka korumamız gerekir. Bize bu güzel mirası bırakanlara minnet borçluyuz. Bu kültür mirasının korunması görevi ise bizlere düşmektedir. Bu nedenle Kısaca özetlemek gerekirse Dara için acil yapılması gerekenler ;

- Acil olarak çevre düzenlemesinin yapılması,

-Alt yapı çalışmaları acilen başlatılmalıdır,

-Tarihi yerlerin korunması için Koruma bandı oluşturulması  ve tedbirlerin alınması,

-Halkın yerleşebilmesi için bir yerleşim yerinin tesbit edilmesi, Seçilen bu yerin alt yapı çalışmalarının yapılması ve gerekirse TOKİ tarafından halka yeni evlerin yapılması,

-Tarihi evlerin ortaya çıkarılması için betonarmeye son verilmesi, yapılmış olanların ise, halkın zararı karşılayacak şekilde yeni tespit edilen yere taşınmasının sağlanması,

Gerektiğini düşünmekteyim.

Haberin etiketleri:

Tarihi Kente Dara’yız.


Haber okunma sayısı: 4747

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER